• Tel: 0905 937 320
  • Email: sadarch@sadarch.sk
  • NÁVRHY A REALIZÁCIA ZÁHRAD

Postup pri realizácií záhrady

  • Domov
  • /
  • Postup pri realizácií záhrady

Celý proces realizácie okrasnej záhrady začína objednávkou návrhu záhrady. Takto postupujeme predovšetkým pri väčších a zložitejších záhradách alebo na záhradách vo svahu. Po vypracovaní, schválení a odovzdaní návrhu záhrady pripravíme pre vás cenovú ponuku na samotnú realizáciu záhrady aj s cenovou ponukou závlahy. V tejto fáze je dôležité vykomunikovať, čo všetko si pripraví zákazník vo vlastnej réžií a čo prenechá na nás. Mnohokrát do procesu vstupuje aj stavebná firma, ktorá napríklad dokončuje chodníky alebo oporné múriky a iné stavebno-technické prvky na záhrade. Deje sa tak spravidla po odsúhlasení návrhu záhrady.

V prípade riešenia  malej časti na záhrade, riešenia vodného prvku alebo len nacenenie výsevu trávnika alebo jeho rekonštrukcie, si vystačíme s jednoduchou vizualizáciou do fotky, ktorú zákazník zašle na mail. Následne obdrží cenovú ponuku na realizáciu požadovanej časti záhrady.

V prípade schválenia cenovej ponuky realizácie záhrady sa stanoví približný harmonogram prác a termín začatia  prác na záhrade.